Новини

Възстановена услуга за плащане на местни данъци и такси към Столична община през платежния портал Upay

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че услугата за проверка и плащане в реално време на местни данъци и такси към Столична община през платежния портал Upay е възстановена. Проверката и плащането на задълженията се извършват чрез въвеждане на ЕГН/ЕИК/ЛНЧ и номер на партида, като за плащане се визуализират всички налични задължения на посоченото ЕГН/ЕИК/ЛНЧ. Погасяването на задълженията се извършва по вид на данъчното задължение, в последователност от по-стари към по-нови задължения, в съответствие с действащите нормативни разпоредби в страната. Например, ако дължите данък върху недвижимите имоти в няколко района на Столична община, то при определяне последователността на погасяване за този данък се вземат предвид дължимите вноски за всички ваши имоти в Столична община, независимо от района, в който се намират. Не можете да платите данък по един имот в Столична община, ако имате неплатена по-стара вноска по друг имот в същата община. С една транзакция могат да се платят произволен брой задължения за местни данъци и такси на едно лице по различни партидни номера. Такса се начислява за плащане по всеки отделен партиден номер, извършено със съответната транзакция. Повече информация можете да намерите в секция Помощ, Често задавани въпроси, както и в Тарифата на платежния портал Upay.

Екипът на ОББ