Кредитни задължения

Тук можете да платите кредитните си задължения към ОББ, като изберете кредитния продукт и въведете Вашето ЕГН или клиентски номер. Плащанията, извършени до 16:30ч, се отразяват в рамките на текущия работен ден. Плащанията след този час, както и в почивните дни, се погасяват на следващия работен ден.