През UPAY могат да се заплащат всички видове пакети, без икономичен, като плащанията за интернет се извършват отделно от останалите услуги, посредством въвеждане на интернет идентификационен номер. Заплатеното задължение се отразява в системата на търговеца на следващия работен ден.

   
  1. Потвърди